Loading...

Zespół fundacji

/Zespół fundacji
Zespół fundacji 2019-04-08T13:51:36+00:00
Jadwiga Jagieło
Jadwiga JagiełoPREZES

Jadwiga Jagieło –  żona, mama biologiczna i zastępcza trójki dzieci. Widzi potrzeby dzieci pozbawionych opieki, rodziców biologicznych, potrzeby rodzin zastępczych. Od roku 2013 była członkiem Podkarpackiego Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego Wielkie Serce, jednak pierwsze działania na rzecz rodzin zastępczych podejmowała już w roku 2012. We wrześniu 2014 roku została wybrana do Zarządu Koalicji ogólnopolskiej organizacji Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej , gdzie pełniła społecznie funkcję Członka Zarządu a od września 2016 funkcję Przewodniczącej  do kwietnia 2017 roku. Od maja 2012 roku opiekuje się chłopcem z Płodowym Zespołem Alkoholowym (FAS). Społeczna praca w stowarzyszeniu oraz w zarządzie Podkarpackiego Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego Wielkie Serce i Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej pozwoliła na organizację wielu spotkań rodziców zastępczych z sędziami, organizatorami pieczy zastępczej, stowarzyszeń działających na rzecz rodzicielstwa zastępczego z woj. podkarpackiego.

Katarzyna Jastrząb
Katarzyna JastrząbCZŁONEK ZARZĄDU

Katarzyna Jastrząb – mama 7 dzieci, w tym dwójki biologicznych i pięciorga powierzonych w opiekę zastępczą, a wśród nich, najmłodsza dziewczynka z Zespołem Downa. Uczy, by dzieci kierowały się w życiu przesłaniem: “Mogę być bardzo wściekły na to, czego nie mam, albo bardzo wdzięczny za to, co mam” (Nick Vujicic).

Od 2002 roku, wraz z mężem tworzą rodzinę zastępczą. Od początku ich przygody z rodzicielstwem zastępczym schronienie, miłość i bezpieczeństwo znalazło w ich domu  łącznie 26 dzieci. Za swoją pracę na rzecz dzieci, Katarzyna i Mariusz zostali odznaczeni Srebnymi Krzyżami  Zasługi nadanymi przez Prezydenta RP.

Urszula LimanówkaCZŁONEK ZARZĄDU Socjolog Pedagog

Urszula Limanówka – ukończyła studia na kierunku socjologia, specjalność resocjalizacja na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki, terapii pedagogicznej, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej.

Na co dzień pracuje z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie. Prowadzi zajęcia profilaktyczne oraz podejmuje działania wspierające dzieci i ich rodzin w zakresie pomocy socjalnej i w procedurze karnej.

Poszerza swoją wiedzę z zakresu pomocy psychologicznej udzielanej dzieciom doświadczającym przemocy.

Barbara Sługocka-Wilk
Barbara Sługocka-WilkLOGOPEDA

Barbara Sługocka – Wilk prywatnie mężatka z dwójką dzieci, psem, kotem i żółwiem. Uwielbia książki (szczególnie te o tematyce fantastycznej) i podróże. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Logopeda, terapeuta słuchu i mowy, pedagog. Prowadzi Pracownię Terapii Logopedycznej i Psychostymulacji “LOGRUS” w Krośnie. Nauczyciel akademicki i edukator zewnętrzny (PWSZ w Krośnie, POEN w Jaśle). Twórca programu autorskiego z logorytmiki (połączenie elementów rytmiki, ruchu i profilaktyki wad wymowy) wraz z opracowaniem metodycznym i podręcznikiem. Pomysłodawca i organizator konferencji: UWAGA! Dziecko! O wspomaganiu rozwoju małego dziecka”.

Bożena Baran
Bożena BaranPedagog

Bożena Baran – pedagog, długoletni dyrektor szkoły, organizator wielu przedsięwzięć na terenie zarządzanych przez nią placówek. Praca z młodzieżą to dla niej pasja, która przyniosła jej wiele satysfakcji. Obecnie, po 40 latach pracy, w tym 21 lat pełnienia funkcji dyrektora jako emerytowany nauczyciel zaangażowała się w działania Fundacji, bo ” Świat dopiero wtedy staje się wspaniały, kiedy robimy coś dla innych” – Lama Ole Nydahl

Aleksandra Kustra
Aleksandra Kustrapsycholog

Aleksandra Kustra psycholog szkolny oraz psycholog w  Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym im. św. Brata Alberta w  Sanoku. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku psychologia. Uczestniczka oraz współorganizatorka wielu szkoleń i  konferencji (m.in. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Filmowe Psycho-tropy” zastosowanie filmów w  edukacji i  profilaktyce, II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Dziecko chore we współczesnym świecie”, Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Sukces i motywacja to nie wszystko”). Uczestniczka licznych projektów naukowo-badawczych. W trakcie studiów aktywna wolontariuszka w  „Fundacji Zdrowego Życia”. Ukończyła Szkolenie z  Racjonalnej Terapii Zachowania – poziom podstawowy oraz Sesję terapeutyczno-szkoleniową z Terapii Simontonowskiej. Obecnie bierze udział w Kursie Edukatora Seksualnego w Instytucie Psychoterapii i Seksuologii w  Katowicach.

Magdalena Głowińska
Magdalena Głowińskaoligofrenopedagog

Magdalena Głowińska – oligofrenopedagog, od kilkunastu lat działająca w środowisku dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej.

Promuje edukacje seksualną niepełnosprawnych intelektualnie, mającą na celu naukę nawiązywania właściwych relacji w dorosłym życiu oraz uświadamianie konsekwencji podejmowanych zachowań ryzykownych.

Aktualnie poszerza swoją wiedzę z zakresu przeciwdziałania przemocy wobec dzieci oraz udzielania im pomocy psychologicznej w procedurze karnej.

Marzena Pietrasz
Marzena PietraszMuzykoterapeuta

Marzena Pietrasz – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny, muzykoterapeuta.

W pracy dydaktyczno-wychowawczej prowadziłam w różnych okresach czasu przez 8 lat zajęcia relaksacyjne dla uczniów klas I-III, które przynosiły wspaniałe efekty. Zajęcia z dziećmi w szkole zawsze dają mi ogromną satysfakcję, wiarę, że to co robię jest właściwe. Nie ma dla mnie problemu, któremu nie można sprostać. Jestem otwarta na to, co niesie ŻYCIE, z którego czerpię nieustającą radość. Kilkuletnia praca z kamertonami pokazuje mi nieskończone możliwości terapeutyczne naturalnego dźwięku.

Wiem, że wzbogacając innych, wzbogacam siebie.

Kocham przyrodę. Piękne krajobrazy przenoszą mnie w inny wymiar rzeczywistości. Mam psa, który daje mi dużo pozytywnej energii.

Aleksandra Fejkiel
Aleksandra FejkielPsycholog

Aleksandra Fejkiel
Studentka V roku psychologii stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim, posiada uprawnienia pedagogiczne. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała podczas praktyk w przedszkolu oraz pracy w firmie Nanny Bell jako opiekunka dziecięca oraz animatorka czasu wolnego. Od 4 lat jest wolontariuszką w Fundacji Ronalda McDonalda, a dokładniej w krakowskim Domu Ronalda McDonalda, który jest miejscem pobytu dla rodziców dzieci przebywających na leczeniu w Szpitalu Dziecięcym w Krakowie-Prokocimiu. Odbyła 3-modułowy bazowy kurs terapii behawioralnej, organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej. Zainteresowana alternatywnymi formami edukacji, metodą porozumienia bez przemocy oraz pozytywnej dyscypliny.

Asia MachnikAsystentka Biura Fundacji


Joanna Pelczarskaasytent Biura Fundacji
Agnieszka SkrokAnioł Fundacji

Aga – piecze pyszne ciasta, przygotowuje dzieciom niespodzianki,

Anna KukowskaWolontariusz

Anna Kukowska . Pomagam innym,bo to mnie kiedyś ktoś podał pomocną dłoń.

Marzena SowaWolontariusz

Rada fundacji:

  • Beata Urbanik
  • Marzanna Węgrzyn
  • Maciej Jagieło

Zarząd Fundacji:    Prezes Jadwiga Jagieło    Członek Zarządu  Urszula Limanówka  Członek Zarządu Katarzyna Jastrząb

Ta strona korzysta z plików cookies i podobnych technologii. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close