Zajęcia z oligofrenopedagogiem

/Zajęcia z oligofrenopedagogiem
Zajęcia z oligofrenopedagogiem 2018-08-29T10:54:15+00:00

ZAJĘCIA Z OLIGOFRENOPEDAGOGIEM

ZAJĘCIA Z OLIGOFRENOPEDAGOGIEM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ LUB SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ

Głównym celem zajęć jest stwarzanie możliwości wszechstronnego rozwoju poznawczego, społecznego i emocjonalnego dzieci z trudnościami rozwojowymi.

W trakcie zajęć uwzględniając indywidualne potrzeby dziecka, będziemy usprawniać przede wszystkim funkcje najbardziej zaburzone, stosować zasadę najbliższego rozwoju wg Wygockiego oraz utrwalać posiadane umiejętności. Przyjazna i nie oceniająca atmosfera oraz atrakcyjna forma zajęć da dziecku możliwość na samodzielne wykonywanie zadań, tym samym przyczyniając się do budowania poczucia jego własnej wartości.

W trakcie zajęć doskonalić będziemy wszystkie techniki szkolne takie jak: czytanie, pisanie, liczenie, wzbogacać zasób słownictwa oraz wiedzę ogólną o świecie. Pomagać w odrabianiu zadań domowych. Wykorzystywane będą elementy metody krakowskiej, matematyki dziecięcej, dobrego startu, ortograffiti, Denisona, Frosting.

Wskazane jest przedłożenie orzeczenia lub opinii wydanych przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną.

Fundacja Wielkie Serce

Happy young family spending time together outside in green nature.

Ta strona korzysta z plików cookies i podobnych technologii. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close