Szkolenie „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”

//Szkolenie „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”
Szkolenie „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” 2018-09-27T12:01:13+00:00

„Szkoła dla rodziców i wychowawców jest programem profilaktyki uniwersalnej ukierunkowany na przeciwdziałanie zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży oraz podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców i nauczycieli.

Podczas szkolenia realizowane są ćwiczenia w następujących obszarach:

 1. Rola rodziny w profilaktyce zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży.
 2. Dialog, jako podstawa budowania relacji międzyludzkich i wychowania.
 3. Postawy rodziców a najważniejsze potrzeby psychiczne dziecka.
 4. Zasady, normy, wartości, ograniczenia, jako niezbędny warunek wychowania.
 5. Uczucia, ich rola; umiejętność rozpoznawania, nazywania i radzenia sobie z uczuciami. Akceptacja uczuć a korekta zachowań.
 6. Współdziałanie i współpraca zamiast nakazów, zakazów i innych form przymusu.
 7. Wychowanie przez stosowanie konsekwencji (zamiast karania) do samodyscypliny.
 8. Rozwiązywanie sytuacji problemowych i konfliktów.
 9. Wspieranie dziecka w procesie usamodzielniania się.
 10. Toksyczna funkcja etykietowania, przypisywania ról.
 11. Konstruktywna pochwała, jako najistotniejszy czynnik budowania realnej samooceny.

Realizacja:

 • 30 godzin dydaktycznych (cykl dziesięciu spotkań);
 • liczebność grupy 12-15 (max.) osób;
 • metoda pracy warsztatowa;

 

 

kontakt:  biuro@fundacjawielkieserce.org

Ta strona korzysta z plików cookies i podobnych technologii. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close