Metoda rodzicielstwa świadomej sprawczości

//Metoda rodzicielstwa świadomej sprawczości

METODA RODZICIELSTWA ŚWIADOMEJ SPRAWCZOŚCI

TERMIN:10 – 11 grudnia (poniedziałek wtorek)

Koszt:  320,00 zł

Dochód ze szkolenia przeznaczany jest na pomoc podopiecznym Fundacji. Przychodząc do Nas otwierasz Swoje Wielkie Serce dla Dzieci.

FORMA: wykład/warsztaty;

ODBIORCY/UCZESTNICY:

koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, specjaliści pieczy zastępczej oraz zawodowe rodziny zastępczę.

 

CZAS: 7 godzin dydaktycznych

istnieje możliwość rozszerzenia do 14 godzin dla pracowników Organizatora Pieczy Zastępczej.

Szkolenie daje holistyczną wiedzę:

o biologicznych, ewolucyjnych i kulturowych procesach tworzących i kształtujących psychofizyczną konstrukcję człowieka od poczęcia do dojrzałości. Wpływie czynników środowiskowych i ewolucyjnych na rozwój mózgu dziecka. Z uwzględnieniem najnowszej wiedzy z zakresu biologii, antropologii, epigenetyki, neuronauk, socjologii, psychologii oraz filozofii.

Uczy, czym jest świadoma sprawczość i jak można tę wiedzę zastosować w pracy ze sobą, z dziećmi oraz opiekunami w rodzinach zastępczych, dla wsparcia rozwoju dzieci oraz udzielenia im skutecznej pomocy w wychodzeniu z nabytych dysfunkcji i deficytów.

przygotuje do:

samodzielnego rozpoznawania deficytów rozwojowych potrzeb oraz wspierania dzieci jak również ich opiekunów w procesie niwelowania tych deficytów. Rozpoznawania i modyfikowania dysfunkcyjnych nawyków oraz negatywnych wzorców społecznych przy użyciu techniki pracy z podświadomością.

Cel główny szkolenia:

Przekazanie podstawowej wiedzy pozwalającej na zrozumienie i stosowanie elementów metody świadomej sprawczości w przeciwdziałaniu postawaniu dysfunkcji powodowanych wzorcem przemocy. Jak również przeciwdziałaniu stosowania przemocy wobec dzieci.

Zakres szkolenia obejmuje:

  1. Przedstawienie i wyjaśnienie wszystkich mechanizmów związanych z kształtowaniem psychofizycznej konstrukcji człowieka.
  2. Szczegółowe omówienie ewolucyjnych potrzeb (imperatywów) rozwojowych organizmu oraz ich wpływ na rozwój mózgu w poszczególnych okresach życia.
  3. Przedstawienie biologicznych mechanizmów odpowiedzialnych za procesy decyzyjne i emocjonalne. Ewolucyjne źródła nadrzędnej roli podświadomości.
  4. Mózg rozwój od poczęcia do mielinizacji, rola imperatywów i warunków środowiskowych w rozwoju mózgu.
  5. Rozwój mózgu a wzorzec przemocy
  6. Świadomość własnej sprawczości w praktyce
  7. Świadome kreowanie psychofizycznej konstrukcji dziecka
  8. Trzy poziomy komunikacji i ich prawidłowy rozwój
  9. Metoda 4Z – dysfunkcyjne nawyki i ich modyfikacja
  10. Bonus – budowa związku opartego na oksytocynie

Proponowane szkolenie prowadzone będzie w formie wykładu/ metodą warsztatową mająca na celu jak największe zaangażowanie uczestników do udziału w szkoleniu. W trakcie zajęć wykorzystane będą techniki, jak: ćwiczenia indywidualne i grupowe, gry ról, dyskusje, prezentacje multimedialne, burza mózgów, analiza przypadków

W trakcie szkolenia prowadzący zapewni materiały szkoleniowe.

Prowadzący szkolenie:

Waldemar Lipiński prezes Fundacji XXII – Badacz amator, od 15 lat analizujący teorie oraz wyniki badań ze wszystkich dziedzin powiązanych z procesami kształtowania psychofizycznej konstrukcji człowieka. Założyciel Fundacji XXII oraz autor idei Powszechnego Kształcenia Przyszłych Rodziców, jak również idei rodzicielstwa świadomej sprawczości i metody rodzicielstwa świadomej sprawczości.

Motto przyświecające Fundacji XXII:

 „Każde dziecko ma prawo być wychowane na zdrowego fizycznie i emocjonalnie człowieka, każdy przyszły rodzic ma obowiązek zdobyć wiedzę niezbędną do zagwarantowania swojemu dziecku stosownego wychowania, struktury państwa mają obowiązek wspierać rodziców w realizacji tego prawa dziecka”.

Celem nadrzędnym idei i metody jest przeciwdziałanie najbardziej destrukcyjnemu wzorcowi kulturowemu jakim jest wzorzec przemocy. Historia pokazuje, że z tym wzorcem można walczyć tylko poprzez profilaktykę i rozszerzanie świadomości każdej osoby mającej bezpośredni lub pośredni wpływ na ilość przemocy na jaką są narażone dzieci.

Człowiek, żeby mógł w pełni zaangażować się w jakieś działanie musi te działanie dokładnie rozumieć, akceptować oraz wiedzieć jak go używać. Dana myśl musi stać się częścią jego światopoglądu.
W metodzie zebrana została wiedza pozwalająca zrozumieć ewolucyjne, kulturowe, biologiczne i socjalne aspekty powstawania oraz międzypokoleniowego przekazu wzorca przemocy.  Metoda zawiera również narzędzia wspomagające pracę tymi elementami naszej psychofizycznej konstrukcji, które są nośnikami tego wzorca. Wraz z autorskim narzędziem zmiany nawyków – 4Z (zdefiniować, zrozumieć, zaakceptować, zmodyfikować).

By | 2018-12-13T08:29:15+00:00 Październik 25th, 2018|Wydarzenia|Możliwość komentowania Metoda rodzicielstwa świadomej sprawczości została wyłączona

Ta strona korzysta z plików cookies i podobnych technologii. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close