Wydarzenia

/Wydarzenia
Wydarzenia 2017-05-30T19:06:36+00:00
2510, 2018

Metoda rodzicielstwa świadomej sprawczości

Październik 25th, 2018|Categories: Wydarzenia|

METODA RODZICIELSTWA ŚWIADOMEJ SPRAWCZOŚCI TERMIN:10 - 11 grudnia (poniedziałek wtorek) Koszt:  320,00 zł Dochód ze szkolenia przeznaczany jest na pomoc podopiecznym Fundacji. Przychodząc do Nas otwierasz Swoje Wielkie Serce dla Dzieci. FORMA: wykład/warsztaty; ODBIORCY/UCZESTNICY: koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, specjaliści pieczy zastępczej oraz zawodowe rodziny zastępczę.   CZAS: 7 godzin dydaktycznych istnieje możliwość rozszerzenia do 14 godzin dla pracowników Organizatora Pieczy Zastępczej. Szkolenie daje holistyczną wiedzę: o biologicznych, ewolucyjnych i kulturowych procesach tworzących i kształtujących psychofizyczną konstrukcję człowieka od poczęcia do dojrzałości. Wpływie czynników środowiskowych i ewolucyjnych na rozwój mózgu dziecka. Z uwzględnieniem najnowszej wiedzy z zakresu biologii, antropologii, epigenetyki, neuronauk, socjologii, [...]

1710, 2018

Edukacyjne spotkania z rodzicami w przedszkolu

Październik 17th, 2018|Categories: Wydarzenia|

Edukacyjne spotkanie z rodzicami w przedszkolu „Kłopotliwe dziecko”- jak radzić sobie z lękiem, agresją i innymi „humorami” dzieci. 1. Kłopotliwe dziecko tzn, jakie? 2. Problemem jest nieakceptowane społecznie zachowanie nigdy dziecko! 3. Komunikacja to podstawa i początek wszelkich działań. 4. Agresja wieku przedszkolnego - co najtrudniejsze i w jakich sytuacjach się pojawia. 5. Wzmocnienie pozytywne- nagradzamy nie karamy. 6. Emocje na co dzień  dziecka  i rodzica. Okazywanie i nazywanie emocji. 7. Nie strasz! Sami rodzimy w dzieciach lęki. 8. Zasady i obowiązki pomagają w budowaniu relacji, rozumieniu norm społecznych jak i  kreowanie własnej przestrzeni dzieci i rodziców.

1204, 2018

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

Kwiecień 12th, 2018|Categories: Wydarzenia|

Edukacja wczesnoszkolna sprzyja rozwojowi intelektualnemu dzieci, bowiem przybliża im świat. Jedne dzieci uczą się z przyjemnością. Inne traktują szkołę jak przykry obowiązek a wręcz jako przymus. Wśród tych pierwszych przeważają dzieci, które lubią poznawać nowe rzeczy. Wśród drugiej grupy, przeważają w ogromnej mierze dzieci mające problemy z nauką. Dziecko, które nie odrabia zadań domowych, ma trudności z przyswajaniem czy rozumieniem danej treści, nie zawsze jest dzieckiem leniwym czy niechętnym do nauki. Niekiedy za tego rodzaju trudnościami, stoją liczne problemy natury osobowej, np. obniżona sprawność intelektualna, niedostateczny rozwój spostrzegawczości, zaburzenia w koncentracji oraz nieumiejętność opanowania większej ilości materiału. Dla tych [...]

203, 2018

Szkolenie „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”

Marzec 2nd, 2018|Categories: Wydarzenia|

„Szkoła dla rodziców i wychowawców jest programem profilaktyki uniwersalnej ukierunkowany na przeciwdziałanie zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży oraz podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców i nauczycieli. Podczas szkolenia realizowane są ćwiczenia w następujących obszarach: Rola rodziny w profilaktyce zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży. Dialog, jako podstawa budowania relacji międzyludzkich i wychowania. Postawy rodziców a najważniejsze potrzeby psychiczne dziecka. Zasady, normy, wartości, ograniczenia, jako niezbędny warunek wychowania. Uczucia, ich rola; umiejętność rozpoznawania, nazywania i radzenia sobie z uczuciami. Akceptacja uczuć a korekta zachowań. Współdziałanie i współpraca zamiast nakazów, zakazów i innych form przymusu. Wychowanie przez stosowanie konsekwencji (zamiast karania) do samodyscypliny. Rozwiązywanie sytuacji problemowych i konfliktów. Wspieranie dziecka [...]

3005, 2017

„JESTEŚMY RODZINĄ – ŚWIĘTUJEMY RAZEM” – piknik rodzinny w Ogródku Jordanowskim w Krośnie

Maj 30th, 2017|Categories: Wydarzenia|Tags: , , |

Dzień 30 maja został ustanowiony DNIEM RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO. W tym roku duże obchody tego święta odbyły się w piątek 26 maja 2017 w Ogródku Jordanowskim w Krośnie. Przełom maja i czerwca to tradycyjnie już czas pikników - szkolnych, przedszkolnych, rodzinnych, dużych i małych. Te dni zagospodarowywane są dla rodzin, dla wzmacniania więzi, integrowania lokalnych środowisk, propagowania wspólnego spędzania czasu. Okazji nie brakuje: od Dnia Matki (26 V), poprzez Dzień Rodzicielstwa Zastępczego (30 V) i Dzień Dziecka (1 VI), aż po Dzień Ojca (23 V). PIKNIK rodzinny został zorganizowany przez FUNDACJĘ WIELKIE SERCE i MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE w Krośnie [...]

Ta strona korzysta z plików cookies i podobnych technologii. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close