RODO

RODO 2018-07-19T07:44:10+00:00

RODO

Witamy na serwisie internetowym Fundacji Wielkie Serce dla Dzieci

W naszej ofercie internetowej Odbiorca znajdzie opis naszych produktów i usług, może przeczytać nasze sprawozdania, dowiedzieć się o możliwościach pomocylub też otrzymać najnowsze informacje oraz oferty, bez konieczności przekazywania jakichkolwiek informacji o sobie.

Jeśli jednak Odbiorca przekaże nam informacje dotyczące swoich danych osobowych, takie jak adres, adres poczty elektronicznej, numery telefonu i faksu, dane demograficzne i inne informacje identyfikujące, to informacje takie nie będą ujawniane (do wspólnego użytku, do sprzedaży ani w ramach naszych kontaktów) jakiejkolwiek organizacji zewnętrznej, chyba, że wcześniej zostaniemy przez niego do tego upoważnieni lub obowiązek ujawnienia tych danych spoczywał będzie na nas z mocy obowiązującego prawa.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dz.Urz. UE L 119), zwane dalej RODO informujemy że administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Fundacja Wielkie Serce dla Dzieci z siedzibą w Krośnie, ul. Kopalniana 2.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych biuro@fundacjawielkieserce.org

Ta strona korzysta z plików cookies i podobnych technologii. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close