PLAN POMOCY DZIECKU

/PLAN POMOCY DZIECKU
PLAN POMOCY DZIECKU 2019-02-15T12:55:41+00:00

plan pomocy dziecku

ZNACZENIE WIĘZI W ROZWOJU DZIECKA ORAZ PLAN POMOCY DZIECKU I PLAN PRACY Z RODZINĄ

TERMIN:  8- 9-10 kwietnia 2019

Koszt:  360  zł/os.

Dochód ze szkolenia przeznaczany jest na pomoc podopiecznym Fundacji. Przychodząc do Nas otwierasz Swoje Wielkie Serce dla Dzieci.

FORMA: warsztat

ODBIORCY/UCZESTNICY:  koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, specjaliści pieczy zastępczej, pracownicy ośrodków pomocy społecznej oraz zawodowe rodziny zastępcze

CZAS: 24 godziny zegarowe /3 dni

Szkolenie to przygotowuje do tworzenia i realizacji planów pomocy dziecku i rodzinie ze szczególnym uwzględnieniem kluczowej sfery tworzenia i wzmacniania więzi z dzieckiem umieszczonym w pieczy zastępczej.

Program:

 • Wypracowanie i ewentualne wdrożenie jednolitej metodyki pracy koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz innych specjalistów pracy z rodziną zastępczą i rodzin zastępczych, wraz z zestawem jednolitych narzędzi pracy.
 • Wypracowanie zasad pracy zespołowej we współpracy z rodzinami zastępczymi oraz pomiędzy specjalistami, w tym specjalistami ośrodka pomocy społecznej.
 • Wzmocnienie kompetencji związanych z pracą w podejściu skupionym na rozwiązaniach, efektywną komunikacją.
 • Wzmocnienie kompetencji związanych z rozumieniem znaczenia więzi w rozwoju dziecka, jak również pracy z dziećmi z zaburzeniami więzi oraz różnymi wzorcami więzi.
 • Wzmocnienie kompetencji związanych z opracowywaniem i realizacją planu pomocy dziecku skorelowanego z planem pracy z rodziną lub ukierunkowanego na zapewnienie trwałej więzi w środowisku rodzinnym lub na przygotowanie do usamodzielnienia – ze szczególnym uwzględnieniem sfery więzi.

Cele szczegółowe szkolenia:

 • Wzmocnienie wiedzy i kompetencji z zakresu znaczenia więzi w rozwoju dziecka oraz pracy z dziećmi wykazującymi pozabezpieczne wzorce więzi i zaburzenia więzi.
 • Wprowadzenie i ćwiczenie narzędzi planu pomocy dziecku – zgodnych z wymogami przepisów ustawy i rozporządzeń – ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby budowania pozytywnych, trwałych więzi.
 • Przeprowadzenie analiz przypadków w celu praktycznego ćwiczenia narzędzi planu pomocy dziecku oraz planowania stabilizacji w oparciu o trwałe, pozytywne więzi.
 • Zwiększenie praktycznej wiedzy na temat ujmowania w planie pomocy dziecku niektórych złożonych kategorii potrzeb, takich jak wzmacnianie więzi, potrzeby emocjonalne oraz umiejętność radzenia sobie ze stratą.
 • Wzmocnienie kompetencji na temat synchronizowania celów i zadań planów pomocy dziecku z planem pracy z rodziną.

Elementy szkolenia:

 • Prezentacja i warsztat dotyczące znaczenia więzi w rozwoju dziecka.
 • Wprowadzenie narzędzi planu pomocy dziecku w oparciu o przykłady przypadków – warsztat
 • Wykonanie analiz przypadków – ćwiczenia warsztatowe – w kontekście podejścia skupionego na rozwiązaniach.
 • Wykorzystanie planu pomocy dziecku do tworzenia skoordynowanego planu pracy koordynatora z planem pracy z rodziną realizowanym przez asystenta rodziny.

 

Proponowane szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową mająca na celu jak największe zaangażowanie uczestników do udziału w szkoleniu. W trakcie zajęć wykorzystywane są takie techniki, jak: ćwiczenia indywidualne i grupowe, gry ról, dyskusje, prezentacje multimedialne, burze mózgów, analizy przypadków, zabawy.

 

Prowadzący:

Tomasz Polkowski

Prezes Zarządu Fundacji Dziecko i Rodzina. W dziedzinie pomocy dziecku i rodzinie pracuje od 1992 roku. Działacz społeczny, metodyk i trener szkoleniowy. Uczestniczył w wielu działaniach na rzecz reformy systemu pomocy dziecku i rodzinie w Polsce i za granicą – między innymi w Gruzji, Ukrainie, Słowacji. Master trener Programu PRIDE: Rodzinna opieka zastępcza / Adopcja. Autor lub współautor koncepcji organizacyjnych i metodycznych,  rozwiązań ustawodawczych i systemowych w zakresie pomocy dziecku i rodzinie oraz materiałów szkoleniowych. Autor wielu narzędzi metodycznych wykorzystywanych w opracowywaniu planów pracy z rodziną i planach pomocy dziecku. Koordynator europejskiej akcji „Otwarte drzwi dla dzieci Europy” zainicjowanej przez Eurochild – mającej na celu deinstytucjonalizacji systemu pomocy dziecku i rodzinie. Inicjator zespołu roboczego przygotowującego zmiany ustawodawcze w dziedzinie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Inicjator ogólnopolskich akcji społecznych. Otrzymał Order Uśmiechu oraz Złoty Krzyż Zasługi.


MIEJSCE WARSZTATÓW: Biuro Fundacji Wielkie Serce Dla Dzieci, 38-420 Korczyna, ul. Spółdzielcza 4

ZAPISY: szkolenia@fundacjawielkieserce.org

INFORMACJE: tel. 600 837 231 Formularz zgłoszeniowy

Potwierdzeniem udziału w warsztatach jest wpłata kwoty do 20 lutego na konto 83 8642 1083 2002 8330 0877 0003

Ta strona korzysta z plików cookies i podobnych technologii. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close