Kilometry Dobra

/Kilometry Dobra
Kilometry Dobra 2019-04-10T06:36:18+00:00

Kilometry dobra

Akcję Kilometry Dobra dla Fundacji Wielkie Serce dla Dzieci patronatem objął  Prezydent Miasta Krosna i Starosta Powiatu Krośnieńskiego

 

                            Kilometry Dobra

Czy dobro można zmierzyć?

Dołączyliśmy do ogólnopolskiej akcji Kilometry Dobra to kampania dobroczynna, do której dołączyć się może każdy chcący działać w duchu filantropii. Jej pomysłodawcą jest Robert Kawałko, prezes Polskiego Instytutu Filantropii, a wśród ambasadorów Kilometrów Dobra są: sportowcy – Robert Lewandowski, Maciej Kot, Justyna Kowalczyk, muzycy – Bracia Golec, Zespół Perfect, Andrzej Rybiński, i aktorzy – m. in. Cezary Żak, Robert Janowski, Artur Barciś, Jarosław Boberek , a także wiele innych znakomitości.

Kilometry Dobra – co to za akcja?
„Kilometry Dobra” czyli Mistrzostwa Świata w Dobroci to akcja, w której pięćdziesiąt organizacji pozarządowych z całej Polski będzie przez trzy miesiące zbierać fundusze, by pomagać potrzebującym. Kampania sprawia, że lokalne organizacje pozarządowe uzyskują pieniądze na realizację ważnych celów społecznych. Jednocześnie integruje i mobilizuje
lokalne społeczności w działaniu dla wspólnego dobra na własnym terenie.
Akcja trwa od 1 marca do 2 czerwca 2019 r.
Fundacja Wielkie Serce dla Dzieci w tym roku po raz drugi włączyła się w akcję, by zebrać fundusze na utworzenie Dziecięcego Ośrodka Wsparcia DOM. Zachęca szkoły z miasta
Krosna i powiatu krośnieńskiego do przeprowadzania lekcji o dobroczynności i wolontariacie. W tym roku już około 45 placówek oświatowych dołączyło do Kilometrów
Dobra (dwukrotnie więcej niż w roku poprzednim).
Fundacja Wielkie Serce dla Dzieci – jak działa?
Mottem Fundacji Wielkie Serce dla Dzieci jest: “Każda RODZINA jest WAŻNA. Każde  dziecko ma prawo do szczęśliwego dzieciństwa. Każde dziecko ma prawo do RODZINY”.
Nadrzędnym celem jej działań jest pomoc dzieciom i ich rodzinom, w tym rodzinom  zastępczym oraz znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Swoje cele realizuje poprzez oddziaływania opiekuńcze, ogólnorozwojowe,  edukacyjne i terapeutyczne skierowane do dzieci, w tym niepełnosprawnych  intelektualnie oraz do ich rodziców.

Reprezentuje i broni interesów rodzin zastępczych i biologicznych wobec organów administracji państwowej i samorządowej oraz innych instytucji.

Prowadzi i organizuje działalność szkoleniową promującą zdrowie psychiczne, wzmacniającą umiejętności wychowawcze rodziców, doskonalącą zakres wiedzy terapeutów i specjalistów pracujących z dziećmi.
Organizuje zajęcia wyrównujące społeczne szanse dzieci, młodzieży oraz całych rodzin.

Organizuje kolonie – w ostatnim roku była to kolonia integracyjna dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie i zdrowych z całej Polski. Wzięło w niej udział 26 dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i 38 dzieci zdrowych, które wspólnie,aktywnie spędziły 10 dni pod opieką wykwalifikowanej kadry.

Organizuje konferencje i szkolenia dla rodziców i specjalistów – w 2017 r. w Rzeszowie odbyła się kampania edukacyjno-informacyjna “Płodowy ZespółAlkoholowy – co to jest?” współfinansowana ze środków ROPS; w 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie Regionalna Konferencja “Dziecko w Pieczy- co dalej” dla pracowników sądów rodzinnych, PCPR, MOPR, MOPS, GOPS , pracowników domów dziecka, rodziców zastępczych i innych organizacji pomocowych.

Fundacja Wielkie Serce dla Dzieci zebrane fundusze  przeznacza na utworzenie Dziecięcego Ośrodka Wsparcia  DOM.
Celem Fundacji jest utworzenie DZIECIĘCEGO OŚRODKA WSPARCIA DOM – centrum pomocy dzieciom i ich rodzinom – które znalazły się trudnej sytuacji ze względu na przemoc, niepełnosprawność lub inne wydarzenie niszczące szczęśliwe dzieciństwo. Będzie to przyjazne miejsce dla dzieci i ich rodzin, którym jest szczególnie ciężko ze względu na przemoc, niepełnosprawność lub inną trudną sytuację. Problem został zidentyfikowany w trakcie kilkuletniej działalności naszej organizacji, a prowadzone przez nas cykliczne działania potwierdzają potrzebę jego istnienia. Tworzymy system opieki nad dzieckiem i rodziną, działamy blisko dziecka i rodziny. Zebrane środki pozwolą nam na utworzenie punktu konsultacyjnego dla rodzin zagrożonych ograniczeniem lub odebraniem praw rodzicielskich oraz dotkniętych odebraniem opieki nad dzieckiem a także wprowadzenie modelowych zajęć dla dzieci i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dzięki pozyskanym darowiznom będziemy mogli działać i rozwijać się.

Fundacja Wielkie Serce dla Dzieci

stworzona została z myślą by pomagać przede wszystkim dzieciom i rodzinom pokrzywdzonym przez los. Odrzuconym, skrzywdzonym, bez perspektyw, niepełnosprawnym. Często wystarczy niewielka pomoc, by dziecko dowartościować, sprawić, by czuło się pełnoprawnym członkiem społeczności.

Promujemy rodzicielstwo zastępcze jako alternatywę instytucjonalnego, bezosobowego wychowania w domach dziecka.

Wspieramy rodziny znajdujące się w trudnych sytuacjach.

Organizujemy spotkania i wizyty u specjalistów (psychologów, terapeutów, lekarzy), przygotowujemy dla dzieci i młodzieży możliwość uczestniczenia w sesjach terapeutycznych, warsztatach, treningach, korepetycjach, które pomagają i wzmacniają często zaburzone funkcje.

Najbliższe wydarzenia:
24 kwietnia godz. 17.00 warsztaty dla rodzin, autorzy innowacyjnej metody komunikacji emocji z Malty
http://www.friendshipcards.org/ przedstawią nam Karty Przyjaźni

31 maja godz. 16.00 Koncert Dla Mamy i Taty – Dzień Rodzicielstwa Zastępczego w Szkole Muzycznej
w Krośnie. Podopieczni Fundacji pokażą przedstawienie “Rodzina” na podstawie opowiadania KatarzynyKotowskiej “Jeż”

9 czerwca Finał Kilometrów Dobra podczas Gminnych Zawodów Lekkoatletycznych w Korczynie, będziemy układać kilometry zebranych złotówek dla dobra dzieci i rodzin
Zachęcamy wszystkich do odkładania przez okres akcji wszystkich złotówek w zasięgu ręki, dzieci do wrzucania do puszek a wolontariuszy do działań motywujących.

ZOSTAŃCIE MISTRZAMI DOBROCI!
KOORDYNATOR AKCJI Bożena Baran 509 564 470
Kampania “Kilometry Dobra” trwa od 1.03.2019 – 2.06.2019, przez ten czas zbieramy pieniądze do
puszek i na konto: nr rachunku 40 8642 1083 2002 8330 0877 0001 (w tytule: darowizna, Kilometry
Dobra) lub przez stronę: http://2019.kilometrydobra.pl/ Zbiórka publiczna nr. 2017/2039/OR

Szanowni Państwo!

Możecie skorzystać z okazji i już dziś włączyć się w naszą inicjatywę. W jej realizację wkładamy własne siły i środki, lecz ze względu na potrzebę wsparcia większej liczby uczestników gorąco liczymy na Państwa pomoc, wierząc, że dla Państwa będzie to wspaniała promocja i reklama.

Na co przeznaczamy pozyskane środki, jakie działania wspieramy:

− organizacja zajęć arteterapii,

− organizacja zajęć socjoterapii,

– dofinansowanie programu wczesnej diagnostyki zaburzeń neurorozwojowych,

– finansowanie zajęć rehabilitacji ruchowej i Integracji Sensorycznej dla dzieci z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną,

− pomoc psychologiczna oraz prawna dla rodziców i opiekunów,

− zajęcia z logopedą,

− zakup upominków okolicznościowych,

− organizowanie pierwszych kolonii dla dzieci,

– organizowanie kolonii dla dzieci niepełnosprawnych.

Wierzymy że udzielone przez Państwa wsparcie finansowe umożliwi zrealizowanie zamierzonych inicjatyw i będzie wkładem w rozwój i przyszłość naszych podopiecznych.

Bliższe informacje na temat Fundacji można uzyskać pod numerem tel. 600 837 231

Kilometry Dobra pozwolą nam na zebranie pieniędzy, które zabezpieczą zajęcia terapeutyczne, warsztaty, szkolenia, czy korepetycje dla dzieci i młodzieży, która ich potrzebuje. Każda złotówka, to może być ratunek dla dziecka z zaburzeniami zachowania, zdany egzamin dla dziecka z rodziny zastępczej czy szansa na poukładanie relacji z bliskimi czy pogodzenie się z własnymi słabościami.

 

Możesz wpłacić dowolną kwotę, a my przeliczymy ją na Kilometry Dobra np.:

nr rachunku 40 8642 1083 2002 8330 0877 0001 (w tytule: darowizna, Kilometry Dobra) lub przez stronę: http://kilometrydobra.pl/

  • Wpłacając 22 zł   = 0,5 METRA DOBRA
  • Wpłacając 44 zł   = 1 METR DOBRA
  • Wpłacając 176 zł = 4 METRY DOBRA
  • Wpłacając 444 zł = 10 METRÓW DOBRA

25.05.2018 Półfinał akcji i pierwsze rankingi dobroczynności podczas Pikniku Rodzinnego, który wzorem ubiegłego roku organizujemy w Ogródku Jordanowskim w Krośnie

03.06.2018Finał Kampanii Kilometry Dobra podczas Dni Krosna na krośnieńskim Rynku

 

KOORDYNATOR AKCJI    Bożena Baran 509 564 740

Kampania “Kilometry Dobra” trwa od 1.03.2019 – 9.06.2019, przez ten czas zbieramy pieniądze do puszek

na konto: nr rachunku 40 8642 1083 2002 8330 0877 0001 (w tytule: darowizna, Kilometry Dobra)

lub przez stronę: http://kilometrydobra.pl/

http://kilometrydobra.pl/organization/fundacja-wielkie-serce-dla-dzieci/

 

Pamiętajmy, że osoba, która wspiera szczytne cele, może skorzystać z podatkowej ulgi.

WSPIERAJĄ NAS:

darczyńcy prywatni  wpłaty www

zbiórki

LO im. M. Kopernika

LO w Jedliczu

ZS im. Armii Krajowej w Jedliczu

ZS w Korczynie

SOSW w Turaszówce

Szkoła Podstawowa im. Wincentego Manierskiego w Jedliczu

Szkoła Podstawowa Nr 8 w Krośnie

Przedszkole Na zielonym Wzgórzu

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Krośnie

Szkoła Podstawowa Nr 14 w Krośnie

Szkoła Podstawowa Nr 10 w Krośnie

ZSP nr 5 w Krośnie

SP w Szczepańcowej

SP w Zręcinie

SP w Żarnowcu

SP w Długiem

SP w Świerzowej

SP w Chorkówce

SP w Piotrówce

SP w Dobieszynie

SP  Nr 6 w Krośnie

PWSZ w Krośnie

PWSZ w Sanoku

Zespół Szkolno Przedszkolny w Jaszczwi

Blueberrypuddingcake

ZPRE JEDLICZE

LAMINEX    Krosno –

 

Patronat Medialny:

 

Ta strona korzysta z plików cookies i podobnych technologii. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close