Domowa opieka dla osób niesamodzielnych

/Domowa opieka dla osób niesamodzielnych
Domowa opieka dla osób niesamodzielnych 2019-02-26T09:34:03+00:00

Domowa opieka dla osób niesamodzielnych

OFERTA DLA SPONSORÓW

Organizowanie i prowadzenie domowej opieki dla osób niesamodzielnych. 

 

Projekt realizowany przez Fundację Wielkie Serce Dla Dzieci i Fundację Mercatus et Civis

Opieka jest organizowana przez okres 3 lat dla osób trwale lub tymczasowo leżących, niepełnosprawnych, lub seniorów będących osobami samotnymi, którzy wymagają stałej lub tymczasowej opieki medycznej albo pomocy w prostych czynnościach życia codziennego, a opieki z różnych względów, w szczególności ze względu na pracę zawodową, nie może zapewnić rodzina.

 Organizowanie opieki

będzie polegać na pozyskaniu opiekunów – osób z wykształceniem medycznym do świadczenia opieki medycznej, pozyskaniu opiekunów – do świadczenia pomocy w  prostych czynności życiowych, podpisaniu umów zlecenia, przekazaniu informacji publicznych dotyczących możliwości uzyskania pomocy, przyjmowaniu zgłoszeń, weryfikacji osób pod kątem spełnienia warunków otrzymania pomocy, przygotowaniu listy osób spełniających kryteria niezbędnych do  świadczenia bezpłatnej opieki, zmiany podopiecznych, organizowania potrzeb podopiecznych ( w szczególności transportu, wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego, dowożenia posiłków), dokonywania oceny pracy opiekunów na podstawie pozyskanych od opiekunów raportów pracy i wywiadu z członkami rodziny lub podopiecznych, sporządzaniu zbiorczych co miesięcznych raportów w zakresie świadczonej opieki.

 Opieka

polega na świadczeniu pomocy medycznej przez opiekunów z wykształceniem medycznym polegającej na: podawaniu leków w różnej formie, zmianie opatrunków oraz wykonywaniu czynności pielęgnacyjnych a także na świadczeniu pomocy wspierającej codzienne czynności życiowe, którą mogą świadczyć również opiekunowie bez wykształcenia medycznego, polegającej na: wykonywaniu zakupów,  dowożeniu do placówek medycznych, przygotowywaniu posiłków, karmieniu, myciu, asekuracji przy poruszaniu i w toalecie, oraz towarzyszeniu podczas dnia.

Rodzaj opieki

jest świadczony po uzgodnieniu ze zgłaszającym w zależności od stanu zdrowia osoby wymagającej opieki i jej potrzeb. Czas świadczenia opieki jest uzgadniany indywidualnie od 2 do 10 godzin dziennie, w okresie nie dłuższym niż okres 3 roku. Okres ten może być jednak  skrócony, w przypadku poprawy stanu zdrowia, lub zmiany sytuacji życiowej osoby wymagającej opieki. W przypadku zakończenia świadczenia opieki przez upływem 3 roku, miejsce dotychczasowego podopiecznego może zająć inna osoba zgłoszona z listy.

1. Seniorzy od 60 roku życia, których stan zdrowia fizyczny lub umysłowy (np. demencja) wymaga opieki medycznej lub pomocy w prostych czynnościach życia codziennego, a rodzina z różnych względów (w szczególności finansowych) nie jest w stanie takiej opieki zapewnić.

2. Osoby samotne, niesamodzielne, wymagające opieki lub pomocy.

Adresatem zadania

będą zatem osoby trwale lub tymczasowo leżące w tym po operacjach i zabiegach przez które są ograniczane ruchowo lub wymagają dłuższej rekonwalescencji i osoby niepełnosprawne, niesamodzielne, potrzebujące opieki w domu.

Jak wskazują statystyki społeczeństwo polskie starzeje się i wymaga działań, które będą odpowiadać na potrzeby osób starszych. Większość seniorów boryka się z dolegliwościami adekwatnymi do ich wieku, lecz wśród nich istnieje liczna grupa osób, której stan zdrowia wpływa na sprawność fizyczną lub umysłową, utrudniając lub uniemożliwiając całkowicie  samodzielne wykonywanie prostych czynności życia codziennego. Opieka nad tą grupą wymaga nie tylko wiedzy ale również czasu, którego z różnych powodów nie jest w stanie zapewnić rodzina, zwłaszcza, gdy pracuje zawodowo.

Obecnie liczba placówek świadczących bezpłatną opiekę długoterminową na chorymi i niepełnosprawnymi w domu jest niewystarczająca, stąd zbyt długi czas oczekiwania na otrzymanie pomocy. Rodzina aby zapewnić opiekę często zmuszona jest dokonać wyboru pomiędzy porzuceniem pracy zawodowej a  skorzystaniem z opieki odpłatnej, która stanowi znaczne obciążenie finansowe rodziny lub samego podopiecznego. Istnieje zatem potrzeba odpowiedzi na problemy tej szczególnej grupy i ich rodzin.

Głównym celem zadania jest zwiększenie dostępności do otrzymania bezpłatnej opieki w domu adekwatne do danej sytuacji życiowej.

Zadanie finansowane z pozyskanych darowizn

W zamian oferujemy umieszczenie loga firmy na stronie projektu, wzmiankę w każdym artykule promującym projekt,  

Certyfikat Firmy Odpowiedzialnej Społecznie

 SPONSORZY:

 

Ta strona korzysta z plików cookies i podobnych technologii. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close