DOM

DOM 2019-06-12T06:18:48+00:00

DOM

DO∑   Dziecięcy Ośrodek Wsparcia  – system opieki nad dzieckiem i rodziną  – służby pomocy dziecku i rodzinie ,  służby ochrony dziecka, żeby działać blisko dziecka i rodziny.

Zadania

Koordynacja działań różnych instytucji na poziomie lokalnym ( gmina- powiat) na rzecz rodzin z dziećmi. Konieczne jest wypracowanie i wdrożenie modelu współpracy przedstawicieli instytucji i środowisk : pomocy społecznej, edukacji, służby zdrowia, sędziów rodzinnych ,kuratorów , rodzin zastępczych, placówek opiekuńczych, organizacji  pozarządowych ( multidyscyplinarne zespoły ponadresortowe) podejmujących działania profilaktyczne, zapobiegające powstawaniu w rodzinach sytuacji , w których konieczna jest interwencja oraz działania naprawcze wobec rodzin  naturalnych dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczych. Likwidacja barier resortowych jest bardzo ważna w odniesieniu do opieki nad dzieckiem i rodziną.”

Realizacja

Punkt konsultacyjny:

Konsultacje prowadzą nasi specjaliści:

  •  Bożena Baran – pedagog
  • Magdalena Głowińska – oligofrenopedagog, terapeuta ręki
  • Adrianna Wybraniec – Antosz – socjoterapeuta, terapeuta pedagogiczny, pedagog
  • Urszula Limanówka – oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny, pedagog
  • Barbara Sługocka – Wilk – logopeda, surdologopeda, afazjolog
  • Aleksandra Kustra – psycholog
  • Jadwiga Jagieło – praca z rodziną, rodzicielstwo zastępcze i adopcyjne działalność  NGO
  • Katarzyna Jastrząb – praca z rodziną, rodzicielstwo zastępcze i adopcyjne

Zadzwoń  533 211 555  umów się

TUS  dla dzieci:

 

Warsztaty dla dzieci:

– Domowa Mydlarnia

– Domowa Piekarnia

– Warsztaty Krawieckie

– Warsztaty Plastyczne

PROJEKT FINANSOWANY z akcji KILOMETRY DOBRA

 

DARCZYŃCY:

Szkoła Podstawowa im. Wincentego Manierskiego w Jedliczu                                                                                             429,00 zł       –     9,75 m

Kiermasze Wielkanocne w Starostwie Powiatowym w Krośnie,

Galerii Handlowej VIVO, Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim w Krośnie                                                                    2 296,00 zł       –   52,18 m

Szkoła Podstawowa im. ks. Antoniego Podgórskiego w Iwoniczu                                                                                            860,76 zł    –   19,56  m

I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Krośnie                                          367,49 zł   –       8,35 m

Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Dar Górników                                                                                                                                170,92 zł     –      3,88 m

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jana Pawła II w Krośnie                                                                                                                150,21 zł      –     3,41 m

Miejski Zespół Szkół Nr 3 w Krośnie                                                                                                                                             435,00 zł       –    9,89 m

Aleksandra Prugar                                                                                                                                                                                22,00 zł      –     0,5  m

Jadwiga Jagieło                                                                                                                                                                                      44,00 zł      –     1,0 m

Wpłata anonimowa                                                                                                                                                                               52,00 zł      –      1,18 m

Samborska Stanisława                                                                                                                                                                          50,00 zł      –     1,14 m

Szkoła Podstawowa im. ks. Antoniego Podgórskiego w Iwoniczu                                                                                               860,76 zł     –    19,56m
I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Krośnie                                            367,49 zł     – 8,35 m
Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Dar Górników                                                                                                                                    170,92 zł – 3,89 m
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jana Pawła II w Krośnie                                                                                                                    150,21 zł  –  3,41 m
Miejski Zespół Szkół Nr 3 w Krośnie                                                                                                                                                 435,00 zł  – 9,89 m
Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Nienaszowie                                                                                                            100,00 zł  – 2,27 m
Szkoła Podstawowa w Miejscu Piastowym                                                                                                                                       80,15 zł – 1,82 m
Szkoła Podstawowa w Dukli                                                                                                                                                                178,22 zł – 4,05 m
Szkoła Podstawowa w Korczynie                                                                                                                                                          157,56 zł – 3,58 m
Szkoła Podstawowa w Targowiskach                                                                                                                                                   144,22 zł  – 3,28 m
Miejski Zespół Szkół nr 5 w Krośnie                                                                                                                                                     82,71 zł – 1,88 m
Szkoła Muzyczna w Krośnie                                                                                                                                                                   110,00 zł  – 2,5 m
Przedszkole Językowe Bajkowy Świat w Krośnie                                                                                                                               118,56 zł – 2,69 m
Niepubliczne Przedszkole Sióstr Służebniczek NMP w Korczynie                                                                                                  123,00 zł – 2,80 m
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr.4 w Krośnie                                                                                                                             356,00 zł – 8,09 m
Miejski Zespół Szkół nr 1                                                                                                                                                                            160,97 zł –  3,66 m
Miejski Zespół Szkół nr 7                                                                                                                                                                            196,43 zł – 4,46 m
Liceum Ogólnokształcące im.Marii Konopnickiej w Jedliczu                                                                                                            71,56 zł – 1,63 m
Szkoła Podstawowa im. Józefa Blizińskiego w Bóbrce                                                                                                                       200,00 zł – 4,54 m
Koło Wolontariatu przy Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie                                                                                 260,00 zł – 5,90 m
Szkoła Podstawowa w Rogach                                                                                                                                                                  400,00 zł – 9,09 m
Szkoła Podstawowa w Łękach Dukielskich                                                                                                                                           281,70 zł – 6,40 m
Szkoła Podstawowa w Szczepańcowej                                                                                                                                                   225,50 zł – 5,13 m
Szkoła Podstawowa w Długiem                                                                                                                                                              111,22 zł – 2,53 m
Szkoła Podstawowa nr 14 w Krośnie                                                                                                                                                      267,28 zł – 6,07 m
Pizzeria Planeta w Korczynie Zbiórka do puszki                                                                                                                                  100,29  zł – 2,28 m
Pijalnia Czekolady M.Pelczar Chocolatier w Korczynie Zbiórka do puszki                                                                                       75,70 zł  – 1,72 m

FIRMY ODPOWIEDZIALNE SPOŁECZNIE:

 

Ta strona korzysta z plików cookies i podobnych technologii. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close