DOM

DOM 2019-02-26T13:58:00+00:00

DOM

DO∑   Dziecięcy Ośrodek Wsparcia  – system opieki nad dzieckiem i rodziną  – służby pomocy dziecku i rodzinie ,  służby ochrony dziecka, żeby działać blisko dziecka i rodziny.

Zadania

Koordynacja działań różnych instytucji na poziomie lokalnym ( gmina- powiat) na rzecz rodzin z dziećmi. Konieczne jest wypracowanie i wdrożenie modelu współpracy przedstawicieli instytucji i środowisk : pomocy społecznej, edukacji, służby zdrowia, sędziów rodzinnych ,kuratorów , rodzin zastępczych, placówek opiekuńczych, organizacji  pozarządowych ( multidyscyplinarne zespoły ponadresortowe) podejmujących działania profilaktyczne, zapobiegające powstawaniu w rodzinach sytuacji , w których konieczna jest interwencja oraz działania naprawcze wobec rodzin  naturalnych dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczych. Likwidacja barier resortowych jest bardzo ważna w odniesieniu do opieki nad dzieckiem i rodziną.”

Realizacja

Punkt konsultacyjny:

Konsultacje prowadzą nasi specjaliści:

  •  Bożena Baran – pedagog
  • Magdalena Głowińska – oligofrenopedagog, terapeuta ręki
  • Adrianna Wybraniec – Antosz – socjoterapeuta, terapeuta pedagogiczny, pedagog
  • Urszula Limanówka – oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny, pedagog
  • Barbara Sługocka – Wilk – logopeda, surdologopeda, afazjolog
  • Aleksandra Kustra – psycholog
  • Jadwiga Jagieło – praca z rodziną, rodzicielstwo zastępcze i adopcyjne działalność  NGO
  • Katarzyna Jastrząb – praca z rodziną, rodzicielstwo zastępcze i adopcyjne

Zadzwoń  533 211 555  umów się

TUS  dla dzieci:

 

Warsztaty dla dzieci:

– Domowa Mydlarnia

– Domowa Piekarnia

– Warsztaty Krawieckie

– Warsztaty Plastyczne

PROJEKT FINANSOWANY z akcji KILOMETRY DOBRA

 

DARCZYŃCY:

 

 

 

FIRMY ODPOWIEDZIALNE SPOŁECZNIE:

 

Ta strona korzysta z plików cookies i podobnych technologii. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close