Loading...

Dlaczego warto zostać rodziną zastępczą

/Dlaczego warto zostać rodziną zastępczą
Dlaczego warto zostać rodziną zastępczą 2018-04-05T07:22:42+00:00

Dlaczego warto zostać rodziną zastępczą

Każde dziecko ma prawo do wychowania w rodzinie” – tak mówi Konwencja o prawach dziecka. Nie każde dziecko jednak może wychowywać się w swojej rodzinie biologicznej, dlatego, aby zapewnić mu zabezpieczenie podstawowych potrzeb i optymalny rozwój powstały rodziny zastępcze.

Rodzina zastępcza daje  szansę na szczęśliwe dzieciństwo i na normalne życie. Jeśli dziecko w rodzinie zastępczej zostanie obdarzone miłością, czyli dostanie wystarczająco dużo uwagi i zainteresowania, to odzwierciedleniem tego będzie jego zachowanie. Dziecko, które ma poczucie przynależności nawiązuje pozytywne relacje z otoczeniem, dostosowuje się do norm i wartości panujących w społeczeństwie oraz znacznie lepiej radzi sobie w przyszłości z realizacją obowiązku szkolnego. Zachowanie dziecka wzbudza  uwagę i zainteresowanie w rodzinie zastępczej – dziecko przynosi ze sobą doświadczenia, które mimo miłości i uwagi wpływają negatywnie  na jego rozwój i byt społeczny. Tylko w rodzinie możemy to skorygować poprzez terapię i osobiste zaangażowanie rodzica.

Świadomość, że istnieje przynajmniej jedna dorosła osoba kochająca i oddana dziecku bezwarunkowo, pozwala mu na pokonanie stresu i złych wspomnień, które czasem wynosi z domu rodzinnego. Pozwala to, budować w przyszłości poprawne relacje z innymi ludźmi, a w dorosłości  na stworzenie prawidłowo funkcjonującej rodziny. Rodzina jest naturalnym środowiskiem, w którym powinno wzrastać każde dziecko. Natomiast rodzina zastępcza to czasowa forma pomocy dzieciom, które nie mogą przez pewien okres czasu, z różnych przyczyn, przebywać z własnymi rodzicami. Do czasu unormowania się sytuacji życiowej dziecka powinno ono przebywać w rodzinie, która zastąpi mu rodzinę naturalną. W przypadku, kiedy sytuacji dziecka nie można uregulować, opieka zastępcza może trwać do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności lub do czasu ukończenia jego nauki nie dłużej niż do 25 rż.

Rodzicielstwo zastępcze to duże wyzwanie i odpowiedzialność za drugiego człowieka. Jednak daje ogromną satysfakcję. Stawia przed rodzicami nowe wyzwania, daje dużo radości, bo szczęście się mnoży, kiedy się nim dzielimy, a rodzicielstwo zastępcze to właśnie dzielenie się szczęściem, miłością, radością, codziennością.

Wszystkie rodziny zastępcze, w zależności od typu sprawowanej funkcji, otrzymują comiesięczne świadczenia na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem dziecka. Ponadto organizator rodzinnej pieczy zastępczej zapewnia wsparcie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, który pomaga rodzinie w przygotowaniu się na przyjęcie dziecka oraz w późniejszym wypełnianiu powierzonej funkcji.

Wszystkich zainteresowanych pełnieniem funkcji rodziny zastępczej zapraszamy do kontaktu.

Opracowała: Jadwiga Jagieło

Ta strona korzysta z plików cookies i podobnych technologii. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close